Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Etkinlikler

Başvuru

  • Kurum içinden yapılacak başvurular, sorumlu araştırmacı tarafından EBYS üzerinden doğrudan Etik Kurulu’na yapılır.
  • Kurum dışından yapılacak başvurular için önce Rektörlüğe müracaat edilir; Rektörlüğün bilgisi ve onayı ile bu başvurular Etik Kurulu’na iletilir.
  • Etik Kurulu’na gelen başvurular, müracaat sırasına göre toplantı gündemine alınır.
  • Etik Kurulu, başvuru tarihinden önce başlamış veya tamamlanmış araştırmaları gündemine almaz.
  • Etik Kurul Siirt İl sınırları içerisinde Siirt Üniversitesi veya Kamu ve Özel Kurumlara bağlı çalışan araştırmacıların başvurularını alır.
  • Kurum dışı başvurularda, kurumun göstereceği bir hesaba kırtasiye ve posta giderleri için ücret yatırılır. Ücretin miktarı Senato tarafından her yıl ayrıca belirlenir; bir belirleme yapılmadığı takdirde o güne kadar yürürlükte olan miktar geçerlidir. 2021 yılı için belirlenen kurum dışı başvuru ücreti 500 TL' dir.

Başvuru Evrakları:
1) Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formu
2) Helsinki Bildirgesi (Her sayfası paraflanmış olacak.)
3) Çalışmanın yapılacağı birimden alınacak Ön İzin Formu
4)  Aydınlatılmış Onam Formu (Bu form, yapılacak araştırmanın içeriğine uygun olacak şekilde araştırmacı tarafından oluşturulacaktır.) 
ESRA ASLAN
Güncelleme : 21.01.2021 12:01:14