Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Etkinlikler

Genel Bilgi

Siirt Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi, Siirt Üniversitesi Senatosu'nun 24.04.2017 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırma: Tüm gözlemsel çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre veya doku kültürü çalışmaları; gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyalle yapılacak araştırmalar, hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmaları kapsar.

Kurul, Siirt İl sınırları içerisinde Siirt Üniversitesi veya Kamu ve Özel Kurumlara bağlı çalışan araştırmacıların başvurularının “Etik Yönden” uygun olup olmamasını değerlendirir.

ESRA ASLAN
Güncelleme : 19.02.2018 11:20:20